Công Trình Sàn Nhựa Anh Nam – Kinh Dương Vương, Bình Tân

  • Ngày 16/9 số 574/8/29 Kinh Dương Vương, Bình Tân
  • V 3786
  • Diện tích 25 thùng
  • Nẹp 16 thanh
  • Phòng 60 m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *