Sàn nhựa giả gỗ KumJung là dòng sàn nhựa dán keo được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc. Là sản phẩm trung cấp trong phân khúc sàn nhựa dán keo. Đây sẽ là lựa chọn rất hợp lý cho những gia đình và hộ kinh doanh không muốn sử dụng quá nhiều chi phí để cải tạo mặt bằng.

Sàn nhựa Ampersàn nhựa IDEsàn nhựa hèm khóa

Sàn Nhựa Giả Gỗ KumJung 2mm

Sàn nhựa dán keo giả gỗ KumJung KJ201

145,000

Sàn Nhựa Giả Gỗ KumJung 2mm

Sàn nhựa dán keo giả gỗ KumJung KJ202

145,000

Sàn Nhựa Giả Gỗ KumJung 2mm

Sàn nhựa dán keo giả gỗ KumJung KJ203

145,000

Sàn Nhựa Giả Gỗ KumJung 2mm

Sàn nhựa dán keo giả gỗ KumJung KJ204

145,000

Sàn Nhựa Giả Gỗ KumJung 2mm

Sàn nhựa dán keo giả gỗ KumJung KJ205

145,000

Sàn Nhựa Giả Gỗ KumJung 2mm

Sàn nhựa dán keo giả gỗ KumJung KJ206

145,000

Sàn Nhựa Giả Gỗ KumJung 2mm

Sàn nhựa dán keo giả gỗ KumJung KJ207

145,000

Sàn Nhựa Giả Gỗ KumJung 2mm

Sàn nhựa dán keo giả gỗ KumJung KJ208

145,000

Sàn Nhựa Giả Gỗ KumJung 2mm

Sàn nhựa dán keo giả gỗ KumJung KJ209

145,000

Sàn Nhựa Giả Gỗ KumJung 2mm

Sàn nhựa dán keo giả gỗ KumJung KJ210

145,000