Sàn nhựa dán keo Galaxy là dòng sàn nhựa dán keo giá rẻ được sản xuất tại Việt Nam. Là sản phẩm được sản xuất theo dây truyền công nghệ của Hàn Quốc do đó sản phẩm sàn nhựa Galaxy khá được ưa chuộng tại Việt Nam. Phù hợp ứng dụng trong các công trình yêu cầu thi công nhanh và chi phí thấp.

Lọc Tìm Kiếm:

Sàn nhựa Aromasàn nhựa Ampersàn nhựa IDE

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy CM-04

185,000

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy CM-05

185,000

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy MSN-4011

185,000

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy MSN-4012

185,000

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy MSN-4013

185,000

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy MSN-4014

185,000

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy MSS-6010

185,000

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy MSS-6025

185,000

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy MSW-1004

185,000

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy MSW-1005

185,000

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy MSW-1006

185,000

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy MSW-1007

185,000

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy MSW-1011

185,000

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy MSW-1012

185,000

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy MSW-1015

185,000

Sàn Nhựa Dán Galaxy

Sàn Nhựa Dán Keo Galaxy RV-0403

185,000